Incasso Q1 - 2022/2023

De incasso van het 1e kwartaal staat klaar om geïncasseerd te worden. Op de contributie van dit kwartaal is 25% korting gegeven ter compensatie van het afgelopen seizoen. Dit vanwege de zaalkosten die lager waren dan normaal.