Contributie 3de kwartaal - 5 januari

Beste leden en ouders van leden,

Rond 5 januari 2018 wordt de contributie van het 3e kwartaal plaats.

Door de wijziging met ingang van dit seizoen van de peildatum van de leeftijdsgrens van 1 oktober naar 1 januari is er in de eerste twee kwartalen iets misgegaan met de inning van de contributiegelden. Hierdoor hebben 42  leden minder contributie betaald dan ze zouden moeten betalen doordat ze ingedeeld stonden in een andere leeftijdscategorie dan dat ze daadwerkelijk horen. Bijvoorbeeld iemand is aspirant (€ 59,00) maar betaalde nog de contributie voor een pupil (€ 52,50)

Voor deze contributiegelden zullen we eind januari 2018 een aanvullende incassering doen. De betrokken leden ontvangen hierover nog een  persoonlijk bericht.

In onderstaand tabel is te zien wat de verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën en wat er over het 1e en 2e kwartaal nog bijbetaald moet worden.

categorie

Contributie per kwartaal

Verschil tv lagere leeftijdscategorie

Correctie over 1e en 2e kwartaal

Welp

€ 16

0

0

Pupil

€52.50

€ 36,50

€ 73,00

Aspirant

€ 59,00

€  6,50

€ 13,00

Junioren

€ 70,00

€ 11,00

€ 22,00

Senioren

€ 76,00

€  6,00

€ 12,00

 

Onze excuses voor het ongemak.

 

Groet,

Irma Verbruggen
Penningmeester

 

Sylvia Tang
Ledenadministratie

 


Hoofdsponsoren

  • image
  • image
© 2017 EKVA. Alle rechten voorbehouden.