Hervatten van trainingen

We mogen weer het veld op! Vanaf maandag 4 mei starten de trainingen bij EKVA na een lange corona-pauze. Iedereen zal de maatregelen en afspraken hebben meegekregen die er aan moeten bijdragen dat we verantwoord en veilig kunnen sporten, en de JTC heeft deze samen met het bestuur uitgebreid uitgewerkt in een aantal documenten. In de bijlage zie je de instructie voor trainers, maar dat geldt grotendeels ook voor de spelers. Ook is het algemene corona-protocol bijgevoegd. Lees deze alsjeblieft goed door zodat je weet wat de afspraken zijn en wat je wel en niet moet doen. 

De instructie voor trainers staat vol met de belangrijkste informatie. Het protocol is nog wat uitgebreider en kan je gebruiken als naslagwerk. Heel veel van de zaken die in deze documenten staan en over de trainers gaan, gelden natuurlijk ook voor de spelers en eventuele andere personen op het sportveld. Houden we ons niet aan de afspraken? Dan riskeren we hoge boetes van de gemeente en de gezondheid van ons allemaal. Bij overtreding van de regels heeft het bestuur het recht om de trainingen stop te zetten. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met het bestuur of de JTC (Arjen & Lisa). De JTC is de coördinator om alles in goede lijnen te laten verlopen en zal hierin continu communiceren met het bestuur en de begeleiders op het veld. 

Heel erg veel succes, wees voorzichtig, maar geniet er van om weer te kunnen sporten!

Met vriendelijke groet,

Namens de JTC & Het bestuur

Arjen Klinkenberg & Lisa Bloemendaal


 


Hoofdsponsoren

  • image
  • image
© 2017 EKVA. Alle rechten voorbehouden.