Stop je bij EKVA? Zeg dan op tijd op

    Beste leden,

    Het seizoen 2021 - 2022 gaat al weer richting het einde, hoewel we nog een bijna volledige veldcompetitie voor ons hebben. Toch zijn de technische commissies alweer bezig met de teamindelingen voor volgend seizoen, en wil ook de bond graag voorbereidingen treffen richting 2022 - 2023. Mocht jij willen stoppen met korfballen, wat we uiteraard niet hopen, wil je dit dan voor 15 mei 2022 laten weten? Dat is de deadline bij EKVA en bij de bond. Mocht je pas later opzeggen, dan moeten we (een deel van) de contributie voor volgend jaar doorfactureren. Opzeggen doe je via een bericht aan de ledenadministratie en aan de JTC of TC (afhankelijk of je in de jeugd of senioren speelt). 

    Groeten,

    de Ledenadministratie


    © 2022 EKVA. Alle rechten voorbehouden